Biuletyn Informacji Publicznej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie

Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi koordynatora wdrażającego do projektu konkursowego Nr EEWM.09.09-IŻ.00-0015/23 pn.:”Wspieramy i Usamodzielniamy” realizowanego przez PCPR w Mrągowie w ramach programu FEWiM 2021-2027

Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi koordynatora wdrażającego do projektu konkursowego Nr EEWM.09.09-IŻ.00-0015/23 pn.:”Wspieramy i Usamodzielniamy” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie w ramach programu Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027, priorytet 9: Włączenie i integracja EFS+, Działanie 9.9: System pieczy zastępczej.

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2024-05-21 12:24przez:
Opublikowano:2024-05-21 13:20przez: Arkadiusz Cienki
Podmiot udostępniający: Biuletyn Informacji Publicznej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie
Odwiedziny:396

Rejestr zmian

  • Brak wpisów.