Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Wtorek, 2023-02-07 ( Imieniny: Ryszarda, Teodora)

Biuletyn Informacji Publicznej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie - Instytucjonalna piecza zastępcza

Instytucjonalna piecza zastępcza

INSTYTUCJONALNA PIECZA ZASTEPCZA

Na terenie Powiatu Mrągowskiego funkcjonują trzy placówki opiekuńczo – wychowawcze typu socjalizacyjnego,
z łączną liczba miejsc 37:

- Dom dla Dzieci Towarzystwa Nasz Dom Nr 1 w Mrągowie na os. Nikutowo 44, z liczbą miejsc – 14

- Dom dla Dzieci TND Nr 2 w Mrągowie na ul. Warszawskiej 53/4, z liczbą miejsc - 12

- Dom dla Dzieci TND Nr 3 w Mrągowie na ul. Spacerowej 3A z liczbą miejsc – 11

Placówki opiekuńczo-wychowawcze w Mrągowie prowadzone są przez Towarzystwo Nasz Dom w Warszawie.

 

Średnie miesięczne wydatki przeznaczone na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo–wychowawczych prowadzonych na terenie Powiatu Mrągowskiego przez Towarzystwo Nasz Dom w 2021 roku wynoszą  4.179,46zł.

Na dzień 31.05.2021r. liczba dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych Domy dla Dzieci TND w Mrągowie wynosiła 38.

Placówki funkcjonujące na terenie Powiatu Mrągowskiego  spełniają wszystkie obowiązujące standardy i działają zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami wynikającymi z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Na podstawie art. 93. 1. ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tj.: Dz.U z 2020r., poz. 821 ze zm.)

 

 Instytucjonalna piecza zastępcza jest sprawowana w formie: 

1)  placówki opiekuńczo-wychowawczej; 

2)  regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej; 

3)  interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego.  

Placówkę opiekuńczo-wychowawczą prowadzi powiat lub podmiot, któremu powiat zlecił realizację tego zadania
na podstawie art. 190. 

Placówka opiekuńczo-wychowawcza: 

1)  zapewnia  dziecku  całodobową  opiekę  i wychowanie  oraz  zaspokaja  jego niezbędne  potrzeby,  
w szczególności  emocjonalne,  rozwojowe,  zdrowotne, bytowe, społeczne i religijne; 

2)  realizuje  przygotowany  we  współpracy  z asystentem  rodziny  plan  pomocy dziecku; 

3)  umożliwia kontakt dziecka z rodzicami i innymi osobami bliskimi, chyba że sąd postanowi inaczej; 

4)  podejmuje działania w celu powrotu dziecka do rodziny; 

5)  zapewnia  dziecku  dostęp  do  kształcenia  dostosowanego  do  jego  wieku i możliwości rozwojowych; 

6)  obejmuje dziecko działaniami terapeutycznymi; 

7)  zapewnia korzystanie z przysługujących świadczeń zdrowotnych. 

 

W placówce  opiekuńczo-wychowawczej  typu  socjalizacyjnego, interwencyjnego lub specjalistyczno-terapeutycznego są umieszczane dzieci powyżej 10.roku  życia,  wymagające  szczególnej  opieki  lub  mające  

trudności  w przystosowaniu się do życia w rodzinie. 

Umieszczenie  dziecka  poniżej  10.  roku  życia  w placówce opiekuńczo-wychowawczej  typu  socjalizacyjnego,  

interwencyjnego  lub specjalistyczno-terapeutycznego  jest  możliwe  w przypadku,  gdy  w danej  placówce 

opiekuńczo-wychowawczej  umieszczona  jest  matka  lub  ojciec  tego  dziecka  oraz w innych wyjątkowych

 przypadkach, szczególnie gdy przemawia za tym stan zdrowia dziecka lub dotyczy to rodzeństwa. 

W placówce  opiekuńczo-wychowawczej  typu  socjalizacyjnego, interwencyjnego lub specjalistyczno-terapeutycznego można umieścić, w tym samym czasie,  łącznie  nie  więcej  niż  14 dzieci  oraz  osób,  

które  osiągnęły  pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej.

 

Placówka  opiekuńczo-wychowawcza  współpracuje,  w zakresie wykonywanych  zadań,  z sądem,  

powiatowym  centrum  pomocy  rodzinie,  rodziną, asystentem rodziny, organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej oraz z innymi osobami i instytucjami,  które  podejmują  się  wspierania  działań  wychowawczych  placówki 

opiekuńczo-wychowawczej,  w  szczególności  w zakresie  przygotowania  dziecka  do samodzielnego  życia,  

jeżeli  osoby  te  uzyskają  akceptację  dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej  oraz  pozytywną  

opinię  organizatora  rodzinnej  pieczy zastępczej. 

 

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2021-06-04 09:30przez:
Opublikowano:2021-06-04 11:18przez:
Podmiot udostępniający: Biuletyn Informacji Publicznej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie
Odwiedziny:507

Rejestr zmian

  • Brak wpisów.

Banery/Logo