Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Środa, 2024-05-22 ( Imieniny: Emila, Neleny)

Biuletyn Informacji Publicznej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie - Instytucjonalna piecza zastępcza

Instytucjonalna piecza zastępcza

INSTYTUCJONALNA PIECZA ZASTEPCZA

Na terenie Powiatu Mrągowskiego funkcjonują trzy placówki opiekuńczo – wychowawcze typu socjalizacyjnego, z łączną liczba miejsc 42:

 • Dom dla Dzieci Towarzystwa Nasz Dom Nr 1 w Mrągowie na os. Nikutowo 44, z liczbą miejsc – 14
 • Dom dla Dzieci TND Nr 2 w Mrągowie na ul. Warszawskiej 53/4, z liczbą miejsc - 14
 • Dom dla Dzieci TND Nr 3 w Mrągowie na ul. Spacerowej 3A z liczbą miejsc – 14

Placówki opiekuńczo-wychowawcze w Mrągowie prowadzone są przez Towarzystwo Nasz Dom w Warszawie.

Średnie miesięczne wydatki przeznaczone na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo–wychowawczych prowadzonych na terenie Powiatu Mrągowskiego przez Towarzystwo Nasz Dom w 2023 roku wynoszą  5.092,15 zł.

Na dzień 31.12.2022 r. liczba dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych Domy dla Dzieci TND w Mrągowie wynosiła 41.

Placówki funkcjonujące na terenie Powiatu Mrągowskiego  spełniają wszystkie obowiązujące standardy i działają zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami wynikającymi z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Na podstawie art. 93. 1. ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tj.: Dz.U z 2022r., poz. 447ze zm.)

 Instytucjonalna piecza zastępcza jest sprawowana w formie: 
 1. placówki opiekuńczo-wychowawczej; 
 2. regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej; 
 3. interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego.  

Placówkę opiekuńczo-wychowawczą prowadzi powiat lub podmiot, któremu powiat zlecił realizację tego zadania na podstawie art. 190. 

Placówka opiekuńczo-wychowawcza: 

 1. zapewnia  dziecku  całodobową  opiekę  i wychowanie  oraz  zaspokaja  jego niezbędne  potrzeby,  
  w szczególności  emocjonalne,  rozwojowe,  zdrowotne, bytowe, społeczne i religijne; 
 2. realizuje  przygotowany  we  współpracy  z asystentem  rodziny  plan  pomocy dziecku; 
 3. umożliwia kontakt dziecka z rodzicami i innymi osobami bliskimi, chyba że sąd postanowi inaczej; 
 4. podejmuje działania w celu powrotu dziecka do rodziny; 
 5. zapewnia  dziecku  dostęp  do  kształcenia  dostosowanego  do  jego  wieku i możliwości rozwojowych; 
 6. obejmuje dziecko działaniami terapeutycznymi; 
 7. zapewnia korzystanie z przysługujących świadczeń zdrowotnych. 

W placówce opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego, interwencyjnego lub specjalistyczno-terapeutycznego są umieszczane dzieci powyżej 10. roku życia, wymagające szczególnej opieki lub mające trudności w przystosowaniu się do życia w rodzinie. 

Umieszczenie  dziecka  poniżej  10.  roku  życia  w placówce opiekuńczo-wychowawczej  typu  socjalizacyjnego, interwencyjnego lub specjalistyczno-terapeutycznego  jest  możliwe w przypadku, gdy  w danej  placówce opiekuńczo-wychowawczej umieszczona jest matka lub ojciec tego dziecka oraz w innych wyjątkowych przypadkach, szczególnie gdy przemawia za tym stan zdrowia dziecka lub dotyczy to rodzeństwa. 

W placówce  opiekuńczo-wychowawczej  typu  socjalizacyjnego, interwencyjnego lub specjalistyczno-terapeutycznego można umieścić, w tym samym czasie, łącznie nie więcej niż 14 dzieci oraz osób, które osiągnęły pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej.

Placówka  opiekuńczo-wychowawcza  współpracuje,  w zakresie wykonywanych  zadań,  z sądem, powiatowym centrum pomocy rodzinie, rodziną, asystentem rodziny, organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej oraz z innymi osobami i instytucjami, które podejmują się wspierania działań wychowawczych placówki opiekuńczo-wychowawczej, w szczególności w zakresie przygotowania dziecka do samodzielnego życia, jeżeli osoby te uzyskają akceptację dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej oraz pozytywną opinię organizatora rodzinnej pieczy zastępczej. 

 

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2021-06-04 09:30przez:
Opublikowano:0000-00-00 00:00przez:
Podmiot udostępniający: Biuletyn Informacji Publicznej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie
Odwiedziny:1559

Rejestr zmian

 • Brak wpisów.

Banery/Logo