Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Wtorek, 2023-02-07 ( Imieniny: Ryszarda, Teodora)

Biuletyn Informacji Publicznej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie - Program „Aktywny samorząd”

Program „Aktywny samorząd”

Menu dla: Program „Aktywny samorząd”

CEL GŁÓWNY PROGRAMU: Wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów pomocy w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

CELE SZCZEGÓŁOWE PROGRAMU:

  1. przygotowanie beneficjentów programu z zaburzeniami ruchu, słuchu i percepcji wzrokowej do pełnienia różnych ról społecznych poprzez umożliwienie im włączenia się do tworzącego się społeczeństwa informacyjnego,
  2. przygotowanie beneficjentów programu do aktywizacji społecznej, zawodowej lub wsparcie w utrzymaniu zatrudnienia poprzez likwidację lub ograniczenie barier w poruszaniu się oraz barier transportowych,
  3. umożliwianie beneficjentom programu aktywizacji zawodowej poprzez zastosowanie elementów wspierających ich zatrudnienie,
  4. poprawa szans beneficjentów programu na rywalizację o zatrudnienie na otwartym rynku pracy poprzez podwyższanie kwalifikacji,
  5. wzrost kompetencji osób zaangażowanych w proces rehabilitacji osób niepełnosprawnych, pracowników lub pracujących na rzecz jednostek samorządu  terytorialnego lub organizacji pozarządowych.

Program „Aktywny Samorząd” skierowany do osób niepełnosprawnych dzieli się na dwa moduły:

Moduł I

W module I przewidziane są następujące formy wsparcia:

Obszar A – likwidacja bariery transportowej – obejmuje pomoc w zakup i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu oraz pomoc w uzyskaniu prawa jazdy. Tego typu wsparcie mogą otrzymać osoby ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności  i dysfunkcją narządu ruchu jak również osoby głuche.

Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym – obejmuje pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania a także pomoc w sfinansowaniu szkoleń w zakresie obsługi nabytego w programie sprzętu elektronicznego  i oprogramowania.

Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się – obejmuje dofinasowanie do zakupu wózka lub skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego czy skutera. Oprócz tego dla osób po amputacjach kończyn możliwe jest dofinansowanie zakupu nowoczesnych, wysokospecjalistycznych protez kończyn i utrzymanie sprawności technicznej posiadanych protez kończyn.

Obszar D – dotyczy utrzymania aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych poprzez dofinansowanie do opłat za pobyt dziecka lub podopiecznego osoby niepełnosprawnej w żłobku, przedszkolu lub pod inną tego typu opieką. Wsparcie to kierowane jest do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, które są przedstawicielem ustawowym lub opiekunem prawnym dziecka.

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

Pomoc mogą otrzymać osoby ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, uczące się w:

- szkole policealnej,

- kolegium,

- szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie, w systemie stacjonarnym/dziennym lub niestacjonarnym/wieczorowym/zaocznym lub eksternistycznie, w tym również za pośrednictwem internetu),

a także osoby, które otworzyły przewód doktorski poza studiami doktoranckimi.

Wnioski można składać bezpośrednio do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie,  ul. Warszawska 53, jak też przez System Obsługi Wsparcia (SOW). Dostęp do SOW jest nieodpłatny

Wnioski  Aktywny Samorząd 2020 i 2021 do pobrania:

A1 oprzyrządowanie do samochodu

A2 prawo jazdy, dysfunkcja narządu ruchu

A3 dysfunkcja narządu słuchu z językiem migowym

A4 oprzyrządowanie do samochodu dysfunkcja narządu słuchu

B1 sprzęt elektroniczny, dysfunkcja narządu wzroku lub obu kończyn górnych

B2 szkolenia z obsługi sprzętu zakupionego w programie AS

B3 sprzęt elektroniczny, umiarkowany stopień niepełnosprawności, dysfunkcja narządu wzroku

B4 sprzęt eletroniczny dysfunkcja narządu słuchu i trudności w komunikowaniu się za pomocą mowy

B5 utrzymanie sprawności technicznej sprżętu elektronicznego zakupionego w programie

C1 zakup wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym

C2 sprawność techniczna skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektronicznym

C3 zakup protezy kończyny, z nowoczesnymi rozwiązaniami technicznymi

C4 sprawność protezy kończyny

C5 zakup skutera inwalidzkiego  lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego

Moduł II dofinansowanie kosztów nauki osoby niepełnosprawnej

Obszar D dofinansowanie do opłat za pobyt dziecka w przedszkolu lub żłobku

 

Więcej informacji o programie na stronie internetowej PFRON – www.pfron.org.pl

Telefon do kontaktu w sprawie programu w powiecie mrągowskim – 89 743 33 63, 89 743 33 64 -

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie, ul. Warszawska 53

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2021-06-04 09:36przez:
Opublikowano:2021-06-04 18:38przez:
Podmiot udostępniający: Biuletyn Informacji Publicznej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie
Odwiedziny:619

Rejestr zmian

  • Brak wpisów.

Banery/Logo